Emlékezzünk meg imáinkban elhunyt hitoktató testvéreinkről, akik előttünk mentek az Úrhoz a hit jelével és most a béke álmát alusszák:

 

Balay Vera, +1997.V.22.

Molnár István, +2011.XI.17.

Izsmán Klára

Kollár Mária +2017. VII. 13.

Róm Ilona, +2017.X.25.

Péter György, +2018.XII.1.

Kaprinay Magdolna +2020. I. 7.

Végh Etelka, +2020.X.11.

Anda Aranka, +2021.I.5.

Szarka Árpád, +2021.I.18.

Bokros István, +2021.V.5

Žebik Mária, +2022.VII.5.

 

Élők és holtak Istene, Te legyőzted a halált és életet ajándékoztál a világnak. Adj nyugalmat elhunyt hitoktató testvéreink lelkének, szabadítsd ki őket bűneik bilincséből és legyenek megváltásod részesévé. Add, hogy egykor viszontláthassuk őket az örök élet boldogságában a Te színed előtt. Aki élsz és uralkodol örökkön-örökké. Ámen.