A szexuális forradalomtól a gender-forradalomig

 

Tomka Ferenc

Biró Lászó, Ékes Ilona és Roska Péter közreműködésével

 

 

A katekézis alapvető dokumentumai

I. PÁPAI DOKUMENTUMOK

Evangelii nuntiandi (EN)
VI. Pál pápa apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez a mai világ evangelizálásáról, Budapest, SZIT 1975
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=121

Catechesi Tradendae (CT)
II. János Pál pápa apostoli buzdítása a Katolikus Egyház püspökeihez, papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról, Budapest, SZIT 1979
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=205

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK)
SZIT 1992, 2002
http://www.katolikus.hu/katek/

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma
SZIT 2006
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_hu.html

II. KONGREGÁCIÓS DOKUMENTUMOK

A Katekézis Általános Direktóriuma (KÁD)
A Klérus Kongregációja, Budapest, SZIT 1998
http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=142

Országos Lelkipásztori Intézet

A tisztaságra nevelésről
http://w3.oli.katolikus.hu/tisztasagra-neveles

 

Kateketikai segédanyag a Család évére családokkal foglalkozó papok, katekéták számára”.

Bevezető

    - A családi kaketekézis szempontjai

    - Hogyan használjuk a segédanyagokat

    - Miért a "szülő-nevelő" oldaláról közelítjük a témát?

 

1.    A házastársi kapcsolat lényeges szerepe

2.    A szülő - a hitre nevelő

3.    A szülő - az erkölcsös életre nevelő I.

4.    A szülő - az erkölcsös életre nevelő II.

5.    A szülő és a liturgikus év

6.    A szülő - a család imavezetője

7.    A szülő - a közösségépítő és arra nevelő

8.    A szülő - a szolgálatra nevelő

9.    A szülő - az Egyház missziójára nevelő