Členovia Subkomisie KVMN

Mons. Ján Orosch , biskup, predseda Subkomisie
Arcibiskupský úrad, Hollého ul. 10, 917 66  TRNAVA

 

Mgr. Ladislav Tóth, výkonný riaditeľ (Trnavská arcidiecéza)

Rím. kat. farský úrad, Cintorínska 44, 925 82 TEŠEDÍKOVO, tel.: 031/77-95-220

Mgr. József Mahulányi (Banskobystrická diecéza)

Rím.-kat. farský úrad, Školská 7, 936 01 ŠAHY, 036/749-47-85

 

Mgr. Barnabás Kecskés  (Košická eparchia)

Gr.-kat. farský úrad, Kostolná 1, 076 34 LADMOVCE

 

Mgr. Lorenzo Pásztor (Košická arcidiecéza)

Rím.-kat. farský úrad, Nám. L. Mécsa 2, 076 01 VEĽKÉ KAPUŠANY, 056/638-24-47

 

PaedDr. Farkas Zsolt (Nyitrai Egyházmegye)

Rím. kat. farský úrad, Kostolná 626, 943 54 SVODÍN, tel.: 036/75-94-184 

RNDr. Imrich Bogár (Bratislavská arcidiecéza)

Hlavná 31, 900 44 TOMÁŠOV, 02/459-58-159

 

ThDr. Attila Juhász (Rožňavská diecéza)

Rím.-kat. farský úrad, Hlavná 442, 044 02 TURŇA NAD BODVOU, 055/466-21-40