KatolÝcke pedagogickÚ a katechetickÚ centrum

www.kpkc.sk

 

DK┌ Bratislavskej arcidiecÚzy

www. dku.abu-bratislava.sk

 

DK┌ Trnavskej arcidiecÚzy

www.dku.abu.sk

 

DK┌ Nitrianskej diecÚzy 

www.dkunitra.sk

 

DK┌ Banskobystrickej diecÚzy

www.dku.bbdieceza.sk

 

DK┌ SpiÜskej diecÚzy

www.dkuspis.sk

 

DK┌ KoÜickej arcidiecÚzy

www.dku-ke.rimkat.sk

 

DK┌ PreÜovskej archieprachie

www.grkatpo.sk/dks

 

DK┌ KoÜickej eparchie

www.exarchat.rcc.sk/5dkatechu.htm