Biblické olympiády

Biblické olympiády

 

Témy BO pre školský rok 2014/2015

kniha Józue  1-11,15

Kniha Tobiáš

Skutky apoštolov

 

Spoločná téma kníh: Cesta k cieľu
 

Propozície BO

Propozície vytvarnej súťaže

Komentáre