Členovia Subkomisie KVMNMons. Ján Orosch
biskup, predseda Subkomisie
Arcibiskupský úrad
Hollého ul. 10
917 66 TRNAVA
Mons., Mgr. Ladislav Tóth
výkonný riaditeľ
Trnavská arcidiecéza
Rím. kat. farský úrad, č. 108
925 81 DIAKOVCE
RNDr. Imrich Bogár
Bratislavská arcidiecéza
Hlavná 31
900 44 TOMÁŠOV
tel.: 02/459-58-159
PaedDr. Farkas Zsolt
Nyitrai Egyházmegye
Rím. kat. farský úrad
Kostolná 626
943 54 SVODÍN
tel.: 036/75-94-184
Mgr. Pavol Gyurász
Banskobystrická diecéza
Rím. kat farský úrad
991 10 IPEĽSKÉ PREDMOSTIE
tel.: 047/488-83-89
Mgr. Norbert Bize
Rožňavská diecéza
Rím. kat. farský úrad
Hlavná 442
044 02 TURŇA NAD BODVOU
tel.: 055/466-21-40
Mgr. Tomáš Belá
Košická arcidiecéza
Rím. kat. farský úrad
Hlavná 26
041 83 KOŠICE
tel.: 056/638-24-47
Dipl.-Theol. Univ. Gabriel Kecskés
Košická eparchia
Gr. kat. farský úrad
Hlavná 32/30
076 51 PRIBENÍK