Knihy jednotlivých ročníkov Biblickej olympiády

 • 2001/2002: Rút, 1 Sam, Mk
 • 2002/2003: 2 Sam, Sk
 • 2003/2004: 1 Kr, 2 Kr, Mt
 • 2004/2005: Joz, Ezd, Lk
 • 2005/2006: 2 Mak, Jn
 • 2006/2007: Gm, Rim 1 – 11
 • 2007/2008: Ex, Rim 12 – 16
 • 2008/2009: Tob, Jdt, Est, 1 Pet
 • 2009/2010: Sdc, Dan, Flm, Jak
 • 2010/2011: 1 Sam, Lk
 • 2011/2012: Gn 12 – 50, Mk
 • 2012/2013: Rút, 1 Kr, Mt
 • 2013/2014: Ex 1 – 24, Jon, Jn
 • 2014/2015: Józs 1-11,15; 24,1-33, Tób, Apcsel
 • 2015/2016: 1Sam, Lk
 • 2016/2017: Gn 1 – 11, Sdc, Dan 1 – 6, 13 – 14, Ef
 • 2017/2018: Gn 12 – 50, Mk
 • 2018/2019: Rút, 1 Kr, Mt
 • 2019/2020: Pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa ročník nekonal
 • 2020/2021: Ex 1-24, Jon, Jn
 • 2021/2022: Joz 1 – 11, 15; Tob, Sk
 • 2022/2023: Neh, Jdt, Est, 1 Pet


Propozície BO
Propozície výtvarnej súťaže
Komentáre