Trnavský pomocný biskup Ján Orosch sa zúčastnil IX. púte detí a mládeže do Mariánky

V sobotu, 21. mája 2011, sa konala už IX. púť detí a mládeže do Marianky. Organizátormi boli spoločne bratislavská a trnavská arcidiecéza. Témou tohoročnej púte bolo: "Pod tvoju ochranu ...". Putovanie sa začalo o deviatej hodine ráno, keď deti vyrazili z Rače. Počas cesty im bohoslovci pripravili krátke katechézy. Na púti pred obedom vystúpili detské spevácke súbory. Po príchode do cieľa na deti a mladých čakal bohatý program, ktorého vyvrcholením bola svätá omša, celebrovaná trnavským pomocným biskupom Mons. Jánom Oroschom, ktorý na záver prítomným zaspieval a zahral na gitare.

Zdroj: text i fotografia TKKBS, www.tkkbs.sk

FOTOGALÉRIA