Katolícke pedagogické a katechetické centrum
www.kpkc.sk
DKÚ Bratislavskej arcidiecézy
www.dku.abu-bratislava.sk
DKÚ Trnavskej arcidiecézy
www.dku.abu.sk
DKÚ Nitrianskej diecézy
www.dkunitra.sk
DKÚ Banskobystrickej diecézy
www.dku.bbdieceza.sk
DKÚ Spišskej diecézy
www.dkuspis.sk
DKÚ Košickej arcidiecézy
www.dku-ke.rimkat.sk
DKÚ Prešovskej archieprachie
www.grkatpo.sk/dks
DKÚ Košickej eparchie
www.exarchat.rcc.sk/5dkatechu.htm