• Subkomisia komisie pre katechizáciu a školstvo KBS
    pre katechizáciu veriacich maďarskej národnosti

    Ďalšie stretnutie

Srdečne pozývam duchovných otcov, učiteľov náboženstva, katechétov a záujemcov na najbližší metodický deň.

5-8

August
2024

Duchovné cvičenie

Győr, Szent Mór Bencés Perjelség
Cvičenec: Ferenc Bartók OSB
Prihlásenie: emericus1@gmail.com

Odoberať