Emlékezzünk meg imáinkban elhunyt hitoktató testvéreinkről, akik előttünk mentek az Úrhoz a hit jelével és most a béke álmát alusszák:

Balay Vera

✞ 1997.V.22.

Molnár István

✞ 2011.XI.17.

Izsmán Klára

✞ 2016.IX.14.

Kollár Mária

✞ 2017.VII.13


Róm Ilona

✞ 2017.X.25.

Péter György

✞ 2018.XII.1.

Kaprinay Magdolna

✞ 2020.I.7.

Végh Etelka

✞ 2020.X.11.


Anda Aranka

✞ 2021.I.5.

Szarka Árpád

✞ 2021.I.18.

Bokros István

✞ 2021.V.5.

Žebik Mária

✞ 2022.VII.5.

Schavel Éva

✞ 2023.III.24.

Molnár Borbála

✞ 2023.V.10.

Szőgyényi Mária Magdolna

✞ 2023.VII.13.

Órás Ilona

✞ 2024.I.12.Élők és holtak Istene, Te legyőzted a halált és életet ajándékoztál a világnak. Adj nyugalmat elhunyt hitoktató testvéreink lelkének, szabadítsd ki őket bűneik bilincséből és legyenek megváltásod részesévé. Add, hogy egykor viszontláthassuk őket az örök élet boldogságában a Te színed előtt. Aki élsz és uralkodol örökkön-örökké. Ámen.