A Biblia olimpia egyes évfolyamainak könyvei:

 • 2001/2002: Rút, 1 Sám, Mk
 • 2002/2003: 2 Sám, Csel
 • 2003/2004: 1 Kir, 2 Kir, Mt
 • 2004/2005: Józs, Ezdr, Lk
 • 2005/2006: 2 Makk, Jn
 • 2006/2007: Ter, Róm 1 – 11
 • 2007/2008: Kiv, Róm 12 – 16
 • 2008/2009: Tób, Judit, Eszt, 1 Pt
 • 2009/2010: Bír, Dán, Filem, Jak
 • 2010/2011: 1 Sám, Lk
 • 2011/2012: Ter 12 – 50, Mk
 • 2012/2013: Rút, 1 Kir, Mt
 • 2013/2014: Kiv 1 – 24, Jón, Jn
 • 2014/2015: Józs 1-11,15; 24,1-33, Tób, Apcsel
 • 2015/2016: 1Sám, Lk
 • 2016/2017: Ter 1 – 11, Bír, Dán 1 – 6, 13 – 14, Ef
 • 2017/2018: Ter 12 – 50, Mk
 • 2018/2019: Rút, 1 Kir, Mt
 • 2019/2020: A koronavírus járvány miatt elmaradt
 • 2020/2021: Kiv 1-24, Jón, Jn
 • 2021/2022: Józs 1 – 11, 15; Tób, Csel
 • 2022/2023: Neh, Jud, Eszt, 1Pt
 • 2023/2024-es iskolaévben: Ter 12-36, Dán 1-6 és 13, 27. zsoltár, Jn

Bibliaverseny 2013

A fiatalokban erősen él az információ birtoklásának vágya. Minél többet tudni, minél több ismeret birtokában lenni. Ugyanakkor szükséges az is, hogy helyes képük legyen a világról, hogy tudják hol a helyük ebben a világban. De vajon kapnak-e helyes magatartást a felnőttektől az értelmes életre? Ezt a felelősséget érzik azok a szervezők, akik évről évre hozzájárulnak ahhoz, hogy a bibliaverseny megvalósuljon. (Azt pedig nagyon kevesen tudják, hogy ez a legrégebbi hittanos verseny Szlovákiában, már több mint húsz éve ad lehetőséget a fiataloknak a Szentírás komolyabb tanulmányozására.)

A Szlovák Püspökkari Konferencia Hitoktatási és Iskolai Bizottságának Magyar Kateketikai Albizottsága a magyar alapiskolák számára április 16-ra hirdette meg a bibliaolimpiász országos, egyházmegyék-közti döntőjét. Előzőleg, március folyamán, 63 csapat mérte össze erejét az esperesi fordulókban. A bibliaolimpiász célja az volt, hogy a jelentkezők megismerjék Isten üzenetét és ez által elmélyítsék hitük alapjait és életre tudják azt váltani. A fiatalok szívesen vállalják a nem könnyű feladatot és jelentkeznek a versenyre.

Ezúttal Ipolyság adott otthont a bibliaverseny döntőjének az alapiskolások számára. 16 csapat mérte össze tudását. Bár a cél a Szentírás ismerete és megélése, de azért mindenki igyekezett minél jobb eredményt elérni. A versenyzők kamatoztatták tudásukat a Királyok első könyvéből, Rút könyvéből, valamint Máté evangéliumából.

Az alapiskolások döntő versenye – tekintettel a csapatok nagy létszámára és a távolságra – két helyszínen zajlott és számítógépes kapcsolatban voltak egymással. Királyhelmecen 3 csapat versenyzett Kecskés Barnabás görögkatolikus lelkiatya vezetése alatt, Ipolyságon pedig 13, itt a házigazda szerepét Mahulányi József püspöki helynök, ipolysági esperes-plébános töltötte be. A verseny kérdései egyedülállóak voltal, tekinettel arra, hogy egy részüket egy itteni lelkiatya dolgozta ki, a másik részük azonban egyenes Rómából érkezett, mivel az őket elkészítő Molnár Tamás atya ott folytatja tanulmányait. A zsűri elnöke Nagy András atya hangsúlyozta, hogy a legfontosabb az, hogy a gyerekek a kezükbe fogták a Szentírást, és ezzel már győzelmet értek el.

A versenyzők akarták és tudták tanulni a szentírási könyveket. Az egész verseny légköre feszültségtől és izgalomtól mentesen zajlott, a diákok körében oldott volt a hangulat, egészséges versenyszellem uralkodott a teremben. Mindegyik csapat alaposan és komolyan megtanulta az anyagot, amiről a szoros eredmények és az első négy csapat azonos pontszáma, s ebből kifolyólag a holtversenyben való részvétele tanúskodik. A végső sorrendről ezáltal egy pótkérdés döntött.

Az első helyezést a komáromi Marianum Egyházi Alapiskola Ďurdík Ágoston, Németh Ambrus, Tarics Ákos összetételű csapata érte el, hitoktatójuk Ollári Hozman Zsanett. A második helyen az ipolysági Egyházi Alapiskola csapata végzett, Lauko Rebeka, Píri Viktória, Wollent Máté összetételben, hitoktatójuk Bacsa Beáta. A harmadik helyezést pedig a tiszacsernyői alapiskolások (Krištofová Veronika, Hunčárová Sofia, Kendi Adrián) érték el, felkészítő tanáruk Pribék Erika.

A középiskolás csapatok országos versenyének az idén Komárom adott otthont, ahol sok elfoglaltsága mellett Elek László esperesplébános biztosított megfelelő körülményeket a versenyzőknek. Mivel itt is figyelembe kellett venni a távolságokat, egy csapat Nagytárkányban oldotta meg a feladatokat, 12 pedig itt. A versenyt – Ipolysághoz hasonlóan – itt is Balga Zoltán atya vezette, a zsüri elnöke Karaffa János atya volt. A végeredmény a következő: győzött a Szenci Iskolaközpont Bors Marainna, Gujber Gabriella, Simon Bence összetételű csapata, a 2. helyezett a dunaszerdahelyi Magángimnáziumot képviselő Černý Viktor, Sebő László és Szeif Éva lett (felkészítőjük Nagy Frigyes), a bronzérmet pedig az ipolysági Egyházi Iskola csapata (Čáky Mátyás, Kováč Julienne, Morva Zsófia) szerezte meg, felkészítő tanáruk Bacsa Beáta.

A dobogót elérő csapatok csapatoknak Orosch János püspök atya küldött kupát és emlékplakettet, és az összes résztvevő – kifejezendő azt, hogy itt mindenki győztes – könyvajándékot kapott. A püspök úr ugyanis segítséget kért a magyarországi katolikus könyvkiadóktól, akik közül az idén, a Don Bosco Kiadó a Szent Gellért Kiadó és Nyomda, a Korda Könyvkereskedés, a Szent István Társulat és az Új Ember Szerkesztősége és Kiadóhivatala járult hozzá könyvadománnyal a bibliaolimpiász díjazásához.

Ismét bebizonyosodott, hogy sok olyan fiatal van még, aki szívesen veszi kezébe a Szentírást, és van sok olyan hitoktató és lelkiatya, aki önfeláldozóan foglalkozik velük a felkészülés során. Mindazok pedig, akik a következő évadban részt szeretnének venni a versenyben, már most elkezdhetik a felkészülést a Teremtés könyvének első 24 fejezetéből, Jónás könyvéből és Szent János evangéliumából. - Medve ErikaBibliaverseny 2012

Az idén is megrendezésre került a Szlovák Püspökkari Konferencia Hitoktatási és Iskolai Bizottsága Magyar Kateketikai Albizottsága szervezésében a bibliai olimpiász. Immár hagyományszerűen két kategóriában, háromtagú csapatokban tehettek tanúságot felkészültségükről azok a diákok, akik heteken át szorgalmasan készültek Márk evangéliumából, valamit a Teremtés könyvének 12-50. fejezeteiből.

Medve Erika, ipolynyéki hitoktató számolt be a bibliaverseny első kategóriájában versenyző csapatok – vagyis az alapiskolák felső tagozatos, illetve a nyolcosztályos gimnáziumok alsó tagozatos osztályait képviselő csapatok – országos, Komáromban megrendezett döntőjéről:

A 2012. április 17-én megvalósult megmérettetés a távolság miatt két helyszínen történt: Komáromban 12 csapat és a kelet-szlovákiai helyszínen 3 csapat, egymást fokozatosan tájékoztatva az eredményekről, azokat összevetve került sor annak kihirdetésére. A 15 csapat 8 fordulóban mérhette össze tudását a megadott szentírási szakaszok ismeretéből.

A tanárnő meglátásai szerint a legtöbb szentírási szöveget a gyermek nehezebben érti meg, mivel a Biblia nem mesekönyv és nem tankönyv. Isten leírt üzenetének megértéséhez mélyebb tanulmányozásra van szükség. A hitoktatóknak ebben kell a gyermekek segítségére lenni. A Bibliaversenyre való készülődés időigényes, de a megtanulni való szöveg mennyisége áldozatvállalásra tanította a résztvevőket. Akik vállalták, azok felelősséggel véghez is vitték és szép eredményeket értek el. A Szentírás könyveinek tanulása és a gyermek intellektuális teljesítménye üressé válna, ha nem lelkiismeretesen közelítene hozzá. Ezért a szívesen végzett tanulást megelőzi a gyermek hívő magatartása és Jézus Krisztus iránti személyes szeretete.

Az első kategóriában versenyző csapatok tagjait és felkészítőiket Elek László komáromi esperes, a rendezvény házigazdájaként köszöntötte. Ezt követte a zsűri elnökének Karaffa János plébános versenyt megnyitó beszéde sok kegyelmet kívánva a versenyzőknek.

A 2011/12-es tanév bibliaversenyének első kategóriájában a következő eredmények születtek: 1. helyen végzett az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola: Belá Ramóna, Novák Bernadett és Szabó Laura, felkészítőjük Medve Erika. A 2. helyezést a komáromi Marianum Egyházi Alapiskola versenyzői érték el:Durd9k Ágoston, Németh Ambrus és Vanda Ádám, akiket Hozman Zsanett hitoktató készített fel. A 3. helyen az ekecsi Arany János Alapiskola végzett: Faragó Balázs, Pánis Nikoletta és Németh Zsófia, akik felkészítője Mikos Gabriela hitoktató volt.

A magyar középiskolás diákok számára a Bibliaverseny egyházmegye-közti döntőjére 2012. április 18-án került sor. A rangos eseménynek az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola adott otthont.

A megjelent csapatok tagjait és felkészítő tanárait Mahulányi József helybéli esperes-plébános köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy évről-évre akadnak lelkes fiatalok, akik mernek vállalkozni a Szentírás közelebbi megismerésére. A köszöntő szavak után az esperes bemutatta a zsűri tagjait: Dr. Karaffa János elnököt, Hlédik Lászlót, Nagy Pétert és Zolcer Györgyöt. A verseny koordinátora Balga Zoltán káplán volt, aki a versenyfeladatokat is ismertette.

A tizennégy középiskolás csapat nyolc fordulóban mérhette össze tudását a megadott szentírási részek ismeretéből. Az egyes feladatok megoldása sok esetben igazán próbára tette a csapatokat, de az eredmények a valóban alapos felkészültségre utaltak. A szoros verseny végeredménye a következőképpen alakult:

Első helyen végzett a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium csapata: Kósa Bianka, Sebő László, Penzinger Anna (felkészitő tanár: Edmár Gabriella). Az ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium csapata: Novák László, Barján Rita és Jámbor Lívia (hitoktatójuk: Balga Zoltán) a második helyen végzett. A dobogó harmadik fokán pedig a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola csapata (Morva Zsófia, Soltész Krisztína és Kovács Juliette (felkészítő tanár: Bacsa Beáta) foglalt helyet. A nyertes csapatok Orosch János püspök atya által ajándékozott serleget, oklevelet és értékes díjakat vehetett át. A dobogós eredményt elérő csapatok iskolái a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat felajánlásából díszkötéses aranybibliát kaptak.

A résztvevőknek és felkészítőiknek szívből gratulálunk, s kívánjuk, hogy a szorgalmas felkészülés során megszerzett tapasztalatok sokszoros termést hozzon mindannyiuk életében!

Az alábbiakban a Bibliaverseny résztvevői vallanak, miért, ill. hogyan készültek a megmérettetésre, valamint arról, miért tartják fontosnak a ”könyvek könyvének” ilyen alapos tanulmányozását.

Novák Bernadett, Ipolynyék: „Számunkra nagyon fontos ez a verseny, nemcsak azért, hogy nyerjünk, hanem azért is, hogy olvassuk a Szentírást. Bár a kérdések kicsit nehezek voltak, nagyon élveztuk a versenyt. Igaz, hogy sokat kellett rá tanulnunk, de megérte. Reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk rajta.”

Miskei Mónika, Csáb: „Számomra nagy lelki élmény volt a verseny, mivel először képviselhettem egyházközségünket. Már két hónappal a verseny előtt készültünk a hitoktatónkkal. Nagyon jól éreztem magam, mivel a verseny baráti légkörben zajlott. Örülök, hogy az esperességi fordulón 3. helyezést értük el. Ez jó kezdés! Bízom benne, hogy a jövő évben is indulunk a versenyen.”

Jámbor Lívia, Kelenye: „A Biblia egyértelműen a legek könyve, a világon a legtöbb nyelvre lefordított és a legnagyobb példányszámot megért könyv. Ezért az ismerete számomra nélkülözhetetlen, fontosnak tartom, hogy ismerjem a Biblia üzenetét. Ez a verseny tökéletes alkalom volt, hogy a sok tanulás mellett megfelelő időt szánjunk a Biblia olvasására. Márk evangéliumának tanulása volt az én feladatom, ami külön öröm, mivel köztudott, hogy Márk írja le a legegyszerűbben és mindemellett a legrövidebben Jézus életét. A versenyfeladatok igen nehéznek bizonyultak, de panaszra nem lehet okunk, mivel országos döntőről volt szó. Nagy felkészülést igényelt, de megérte!”

Morvai Zsófia, Ipolyság: „Idén immár ötödik éve vettem részt ezen a versenyen, örülök, hogy nem adtam fel, hiszen sikerült szép eredményt elérnünk, és ennek nagyon örülök. Szerintem a versenyre való felkészülés több szempontból is hasznos, nem csak azért, hogy a versenyen szép eredményt elérhessünk, hanem a Biblia olvasása során találkozhatunk olyan személyekkel, akikről példát vehetünk, tanulhatunk tőlük. A versenyt nagyon színvonalasnak találtam. Gratulálok a szervezőknek, nekem nagyon tetszet.”

Barján Rita, Ipolyság: „Az idei Bibliaverseny nagyon jó hangulatba zajlott. Igaz, a verseny alatt izgultunk egy picit, de nagyon kellemes hangulatba telt el az idő. Csapattársaimmal együtt azért vettünk részt ezen a versenyen, hogy kipróbáljuk, mennyit is tudunk a Bibliáról. A felkészülés során beleástuk magunkat a Teremtés könyvébe és Márk evangéliumába. Nagyon sok új dolgot tudtunk meg, bővítettük alapismereteinket.”

Sebő László, Dunaszerdahely: „A verseny nagyon jól meg volt szervezve, kicsit meglepődtem, hogy csak nyolc forduló volt (a tíz helyett). Ami nekem nagyon tetszett, az, hogy félidőben megmutatták az eredményeket. A feladatok között voltak könnyebbek és nehezebbek egyaránt. Volt egy feladat, amely valóban szintválasztó volt, az tényleg nehéz volt. Mindegyik csapattagnak meg volt adva, hogy mit tanuljon meg, minek nézzen utána. Immár hatodik éve, hogy részt veszek ezen a versenyen - elég jó eredményekkel. Sok mindent lehetne arról írni, miért fontos az ilyen jellegű verseny, általánosan elmondható, hogy vannak olyan bibliai részek, melyek hozzátartoznak az általános műveltséghez, szóval illik tudni őket, ezen kívül a Bibliát vehetjük egy eligazítónak az életben, tehát mutatja a helyes irányt, hogyan kellene élni.”

Összeállította: Balga Zoltán
Fotó: Elek László és Zolcer GyörgyBibliaverseny 2012 fotógaléria ITT