A Magyar Kateketikai Albizottság tagjaiMons. Orosch János
püspök-elnök
Arcibiskupský úrad
Hollého ul. 10
917 66 TRNAVA
Mons., Mgr. Tóth László
ügyvezető igazgató
Nagyszombati Főegyházmegye
Rím. kat. farský úrad č. 108
925 81 DIAKOVCE
RNDr. Bogár Imre
Pozsonyi Főegyházmegye
Hlavná 31
900 44 TOMÁŠOV
tel: 02/459-58-159
PaedDr. Farkas Zsolt
Nyitrai Egyházmegye
Rím. kat. farský úrad
Kostolná 626
943 54 SVODÍN
tel.: 036/75-94-184
Mgr. Gyurász Pál
Besztercebányai Egyházmegye
Rím. kat farský úrad
991 10 IPEĽSKÉ PREDMOSTIE
tel.: 047/488-83-89
Mgr. Bize Norbert
Rozsnyói Egyházmegye
Rím.-kat. farský úrad, č. 116
049 43 JABLONOV NAD TURŇOU
tel.: 058/796-11-45
Mgr. Belá Tamás
Kassai Főegyházmegye
Rím. kat. farský úrad
Hlavná 26
041 83 KOŠICE
Dipl.-Theol. Univ. Kecskés Gábor
Kassai Eparchia
Gr. kat. farský úrad
Hlavná 32/30
076 51 PRIBENÍK